UDVIKLINGSPROCESSEN

Vi producerer e-learning løsninger på flere platforme til brug ved kundeuddannelse, medarbejderuddannelse og til brug i undervisning i grundskole og gymnasium.

Målgruppen afgrænses og beskrives. Der fastlægges rammer og mål for formidlingsopgaven

Context samarbejder med kundens fagfolk om at indsamle og strukturere viden, der skal formidles

Context udarbejder i PowerPoint-form et storyboard for indhold, struktur og navigation til kundegodkendelse

Context producerer grafik, animeret grafik, fotos, illustrationer, videosekvenser og lyd

Storyboardet udbygges med audiovisuelle elementer for at illustrere det forventede, færdige resultat

Efter godkendelse af mock-up/prototype gennemføres programmeringen – evt. opdelt i faser

Context foretager teknisk test, og kunden foretager brugertests. Efter justeringer godkendes leverancen