SELVHJÆLPSTERAPI PÅ INTERNETTET

Context Consulting er frontløber inden for e-psykiatri med de første programmer til selvhjælpsterapi på internettet.FearFighter er til behandling af angst og fobi. NoDep er til behandling af depression.

Begge programmer tilbydes gratis i Region Syddanmark.

Derudover tilbyder vi anonym selvhjælpsterapi med psykologstøtte til begge programmer til borgere, som vil springe ventelisterne over og reducere udgifter til behandling.

Klik på programmerne for at læse mere