UDVIKLINGSPROCESSEN

 

Målgruppen afgrænses og beskrives. Der fastlægges rammer og mål for formidlingsopgaven
Context samarbejder med kundens fagfolk om at indsamle og strukturere viden, der skal formidles
 
Context udarbejder i PowerPoint-form et storyboard for indhold, struktur og navigation til kundegodkendelse
 
Context producerer grafik, animeret grafik, fotos, illustrationer, videosekvenser og lyd
 
Storyboardet udbygges med audiovisuelle elementer for at illustrere det forventede, færdige resultat
 
Efter godkendelse af mock-up/prototype gennemføres programmeringen – evt. opdelt i faser
 
Context foretager teknisk test, og kunden foretager brugertests. Efter justeringer godkendes leverancen