E-LEARNING

Vi producerer e-learning løsninger på flere platforme til brug ved kundeuddannelse, medarbejderuddannelse og til brug i undervisning i grundskole og gymnasium.

 

BLENDED LEARNING

Vi kombinerer e-learning med tilstedeværelsesundervisning og skaber dermed kompetencegivende undervisningsforløb.

 

VIDENFORMIDLING OG KAMPAGNER

Vi anvender e-learning værktøjer til at skabe videnformidling og kampagner på selvstændige sites eller integreret i eksisterende hjemmesider.

 

SKOLEUNDERVISNING

Vi producerer undervisningsprogrammer til brug i grundskolen og gymnasiet med øvelser og lærervejledninger.

 

BESLUTNINGSSTØTTE

Vi udvikler beslutningsstøttesystemer, som hjælper brugeren til at nyttiggøre en kompleks viden i en konkret anvendelsessituation.

 

VIDENDELING

Vi skaber videndelingssystemer, som gør det muligt for store grupper af faglige specialister og videnbrugere at være i en tæt dialog og løbende opdatering om optimal videnudnyttelse.